Tietosuojaasetuksen rekisteriseloste

Tietosuojaseloste 25.5.2018
Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä

Optiikka Juurinen Oy
Yhteystiedot:
Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Timo Juurinen
Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa
040-5542555
timo.juurinen@optiikkajuurinen.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Timo Juurinen
Rajatie 4 A 12
01230 Vantaa
040-5542555
timo.juurinen@optiikkajuurinen.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissämme ovat asiakkaamme, uutiskirjeen tilaajamme, Mailchimp ja Mailerlite uutiskirjeen
tilaajamme, verkkokauppamme asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
 Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista,
lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
 asiakassuhteen hoitaminen
 palveluistamme kertominen Tietosuojaseloste 25.5.2018

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
 nimi
 osoite
 sähköposti
 puhelinnumero
Asiakastiedot
 tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
yhteystiedot@optiikkajuurinen.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yht...

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
 asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 asiakkaalta itseltään uutiskirjeen kautta
 asiakkaalta itseltään facebookissa ja/tai Messengerissä
 asiakkaalta itseltään LinkedINistä
 blogin tilaajilta
 messuilta hyväksytysti
 verkkokauppamme asiakkaista

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Optiikka Juurinen Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 

Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
 Mailchimp
 Mailerlite
 Active Campaign
 Mycashflow verkkokauppa
 Mozilla Thunderbird
 Windows Live
 Tivax Professional
 SmartShip
 WebinarJam
 Facebook
 Instagram
 LinkedIN

8. Käsittelyn kesto
Käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet. Tietosuojaseloste 25.5.2018
 Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme
markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Optiikka Juurinen Oy:n työntekijät.
Henkilötietoja käsittelevät myös tilitoimistomme TJ Tilit Oy ja IT-tuki Offdeal Oy, jolla on pääsy
tietojärjestelmiin.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja
käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

Tuotehaku

Suosituimmat haut

Valikko

Ostoskorisi on tyhjä

Oma tili

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit